Materijali za nastavu iz predmeta Oblikovanje mrežnih stranica

Uvod

U uvodnom dijelu obrađuje se povijest i razvoj world wide weba, utjecaj weba na društvene promjene i osnovna pojmovna određenja.

Tematske cjeline

 • CERN, 1989. godina
 • Tim Berners-Lee
 • Osnovne tehnologije - temelj današnjeg weba
 • Širenje izvan CERNA
 • Deklaracija o stavljanju weba u domenu javnog dobra
 • ISP
 • Web browser Mosaic
 • Prva međunarodna WWW konferencija
 • World Wide Web Consortium (W3C)
 • Širenje korištenja weba u tvrtkama
 • Dot-com balon
 • Web 2.0 siteovi
 • HTML5
 • Izgled i mogućnosti prvih web-stranica
 • Načini korištenja weba u različite svrhe
 • Utjecaji na područjima ljudskog djelovanja
 • Primjeri tvrtki koje su se razvile na webu
 • Internet i Internet protocol suite
 • Usluge interneta
 • Web preglednici
 • Website i web page
 • Domene i web adrese
 • Serveri
Dodatne informacije

Marketinški aspekti u izradi web-sjedišta

Ova cjelina obuhvaća marketinške aspekte u izradi web-sjedišta.

Tematske cjeline

 • Stopa konverzije
 • Ključni indikatori performansi
 • Primarni ciljevi web-sjedišta
 • Sekundarni ciljevi web-sjedišta
 • Primarni ciljevi web-stranice
 • Sekundarni ciljevi web-stranice
 • Call To Action
 • Konverzijski lijevak
 • Prikaz korisnika u vidu persona
 • Postupak kreiranja persona
 • User stories
 • User journey
 • Dijagram toka
 • Usability
 • Accessibility
 • Kategorije web-sjedišta
 • Informacijska arhitektura
 • Red routes
 • Mapa web-sjedišta
 • Sitemap.xml
 • Struktura web-sjedišta
 • Struktura URL-a
 • Komponente za izvršenje cilja
 • Above the fold
 • Tipovi komponenti za izvršenje cilja
 • Korisničko sučelje
 • Identitet web-sjedišta
 • Style guide
 • Tone of voice
Dijagram strukture web sjedišta

Izrada web-stranica

Ova cjelina obrađuje tehničke preduvjete, alate za izradu web-stranica, HTML, CSS i JavaScript.

Tematske cjeline

 • Protokol HTTP
 • Komunikacija klijent-server
 • Statusi HTTP odgovora
 • Domene
 • IP adrese
 • DNS sustav
 • Nastavci domena
 • Hosting
 • FTP
 • Control Panel
 • Faze izrade
 • Brifing
 • WYSIWYG
 • IDE
 • Open Source
 • CMS
 • Pravila
 • Selektori
 • Deklaracije (svojstva i vrijednosti)
 • Zadavanje inline style
 • Zadavanje CSS-a putem style elementa
 • Zadavanje stila putem CSS dokumenta
 • Komentari u CSS kôdu
 • Nasljeđivanje, specifičnosti i kaskadna obilježja CSS-a
 • Box model
Registracija domene
Struktura HTML elementa

struktura elemenata

Primjer jednostavnog HTML kôda

<!DOCTYPE html>
<html lang="hr">
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Naziv web-stranice</title>
 </head>
 <body>
  <h1>Glavni naslov</h1>
  <p>Paragraf na web-stranici</p>
 </body>
</html>
                    
                  

Pregled web-stranice

Primjer jednostavne strukture web-sjedišta
 • css mapa s CSS datotekama
  • style.css CSS datoteka za stil
 • images mapa sa slikama
  • logo.png logo koji se koristi na web-stranici
  • timbl.jpg slika koja se koristi na web-stranici
 • js mapa s JavaScript datotekama
  • jquery.js datoteka JavaScript
 • usluge mapa koja sadrži druge mape i datoteke
  • marketing marketing mapa s podkategorijama
   • seo.html datoteka u podkategoriji
   • ppc.html datoteka u podkategoriji
   • social-media.html datoteka u podkategoriji
  • web-design web design mapa s podkategorijama
   • cms.html datoteka u podkategoriji
   • webshop.html datoteka u podkategoriji
  • analytics.html datoteka u kategoriji usluga
  • consulting.html datoteka u kategoriji usluga
 • index.html početna stranica
 • kontakt.html datoteka u korijenskoj mapi
 • onama.html datoteka u korijenskoj mapi
 • robots.txt datoteka Robots za tražilice
 • sitemap.xml datoteka Sitemap za tražilice
Alati za izradu web-stranica
Pisanje i provjera HTML kôda online s primjerima
Materijali za vježbu
Struktura CSS pravila

struktura CSS pravila

Kalkulator CSS specifičnosti
Kôdovi boja
Reference na svojstva CSS-a
Nastavni materijal, radna verzija

Zadatci

Ocjenjivanje

Nastavna metoda Bodovi (max)
Pohađanje nastave 15
Aktivnost u nastavi 5
Samostalni zadatak 5
Praktični rad 25
Pismeni ispit 50
Ukupno 100

Literatura

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)

Toni Podmanicki: Nastavni materijal: Izrada web-stranica, radna verzija
Mozilla Developer Network

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Jon Duckett: HTML and CSS: Design and Build Websites, Wiley (2014.)
 • Jennifer Niederst Robbins: Learning Web Design: A Beginner's Guide to HTML, CSS, JavaScript, and Web Graphics, O'Reilly Media (2012.)